Regulamin dla grup zorganizowanych

Start 9 Regulamin korzystania z Pływalni Miejskiej Aquasfera w Lubaczowie przez grupy zorganizowane

Regulamin korzystania z Pływalni Miejskiej Aquasfera w Lubaczowie przez grupy zorganizowane

 1. Przez Grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez Opiekuna Grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad Grupą na terenie całego obiektu. Opiekunem może być jednocześnie instruktor nauki pływania, trener, nauczyciel lub inna osoba uprawniona, prowadzącą zajęcia z grupą na terenie Pływalni.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania z Regulaminem Pływalni oraz niniejszym Regulaminem wszystkich uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
 4. Grupy zorganizowane powinny uzgodnić wcześniej rezerwację czasu oraz odpowiedniej liczby torów do zajęć. Bez rezerwacji mogą zaistnieć przypadki, że Grupa nie będzie mogła przeprowadzić zajęć.
 5. Opiekun Grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej na 15 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 6. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z Ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na Pływalni.
 7. Za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiadają Ratownicy, w innych pomieszczeniach Pływalni za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest Opiekun Grupy.
 8. Na halę basenową wpuszczane są tylko osoby aktywnie uczestniczące w zajęciach. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie będą wpuszczane na halę basenową, a ich dalszy pobyt na obiekcie może odbywać się wyłącznie w holu Pływalni. W przypadku osób niepełnoletnich Opiekunowie mają obowiązek nadzoru również nad osobami pozostającymi w holu.
 9. Ratownicy mogą w każdej chwili zabronić Grupie korzystania z hali basenowej, jeżeli uznają, że Opiekunowie nie panują nad zachowaniem Grupy.
 10. Jeden Opiekun sprawuje nadzór nad Grupą liczącą:
  • nie więcej niż 30 osób dorosłych,
  • nie więcej niż 15 osób niepełnoletnich w wieku szkolnym,
  • nie więcej niż 10 osób w wieku przedszkolnym.

Niespełnienie tych warunków może spowodować niedopuszczenie grupy do zajęć na basenie.

W odniesieniu do grup  osób niepełnosprawnych liczba  Opiekunów zależna jest od stanu   niepełnosprawności  podopiecznych.

 1. Przed rozpoczęciem zajęć Opiekun ma obowiązek wypełnienia i podpisania Oświadczenia opiekuna grupy zorganizowanej, a w przypadku większej liczby opiekunów, Oświadczenie podpisuje tylko Opiekun prowadzący zajęcia. Wspomniane Oświadczenie jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu i określa szczegółowe obowiązki Opiekuna.
 2. Każdy Opiekun zobowiązany jest do zmiany obuwia przed wejściem na halę basenową, a Opiekun prowadzący zajęcia w wodzie – do posiadania odpowiedniego stroju do kąpieli.
 3. Opiekunowie Grupy muszą stosować się do instrukcji i poleceń wydawanych przez personel Pływalni, a w hali basenowej – przez Ratowników.
 4. Opiekunowie wchodzą na halę basenową bezpłatnie, jedynie prowadzący zajęcia w wodzie są zobowiązani do zakupu biletu wstępu na ogólnych zasadach.

Regulamin z dnia 13 lipca 2022 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 87/2022 Burmistrza Miasta Lubaczowa

 

Formularz Kontaktowy

1 + 13 =

* Pola wymagane.

AQUASFERA - PŁYWALNIA MIEJSKA

ul. mjr. Hubala 21, 37-600 Lubaczów

+48 731 212 215

biuro [at] aquasfera.lubaczow.pl

 

URZĄD MIEJSKI W LUBACZOWIE

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

+48 16 632 80 10

poczta [at] um.lubaczow.pl